Samling

Samlande – Ett sätt att förgylla vardagen!

Det tillhör inte ovanligheten att man samlar på saker och ting, allt från knappar, mynt och frimärken till konst, bilar och skivor oavsett om det är privat eller på yrkets vägnar. Vad man samlar på är mycket individuellt, men i grunden finns det ett och samma skäl varför man gör det. Anledningen är helt enkelt att var och en försöker hitta en mening med sitt liv och förgylla sin vardag. 

Självklart har spänningsfaktorn en stor betydelse för sitt samlande. För det finns ju inget bättre när man hittar ett fint exemplar av ett frimärke, porslinskopp, docka eller liknande, speciellt om man får det för ett bra pris. Tittar man dessutom från ett psykologiskt perspektiv, så är samlare mestadels män medan det är en majoritet av kvinnor som besöker museum. 

Barn som samlar

Redan i tidig ålder börjar samlandet och barn har det som en hobby. Mindre barn samlar vanligtvis på stenar, leksaker, klister – och bokmärken, snäckor och kapsyler. När barnen sedan kommer upp i lite ålder går samlandet mer över på frimärken och olika typer av samlarbilder. Oavsett vad barnen samlar på så finns objekten i deras närmiljö eller att det går att köpas för en billig peng. Att ett barn samlar så är det bra eftersom deras samlande fyller en mycket viktig funktion. Barnen lär sig klassificera de föremål som finns i samlingen samtidigt som de lär sig att hålla ordning och reda. 

När vuxna samlar

När vuxna samlar är det på spridda områden, men förr eller senare kommer en samlare fram till att det är dags att begränsa sitt samlande. Inom till exempel frimärke så samlar barn på frimärken från alla länder i världen, men en filatelist (frimärkssamlare) i vuxen ålder samlar på frimärken endast från ett land, under en viss tidsperiod eller ett speciellt tema. De samlare som har de ekonomiska möjligheterna att köpa dyra objekt till sina samlingar blir inte allt för sällan kända för sitt samlarintresse. Det händer till och med att deras saker hamnar på museum runt om i världen för att andra människor också ska kunna beundra prylarna. 

Vad är ett samlande egentligen?

Det finns egentligen inga speciella kriterier vad en samling är för något. Så det är upp till var och en att avgöra om man har en samling eller inte. Men det finns några kriterier som vanligtvis ligger i grunden för en samlare och dessa är:

  • Finns tre exemplar av en pryl i sina ägor, men överstiger antalet över åtta då är sitt samlande en mani.
  • Att om det finns flera stycken av en pryl än vad man egentligen har nytta av, då är det en samling.
  • När man har ett register över sina objekt och hela tiden försöker hitta exemplar som fattas-
  • Att man helt enkelt betraktar sina prylar som en samling.
  • Alla har varierande orsaker till att man samlar på just det man samlar på, men en samling kan betyda väldigt mycket för personen i fråga.  

Kan ett samlande gå överstyr?

Ja, det kan det och samlandet blir maniskt. Det finns några tecken som bör beaktas för att hålla sitt samlande på en hälsosam nivå. För det finns de personer som har låtit sitt samlande ta över sina liv helt och hållet, vilket gör att de ha ett sjukligt beteende. Diagnosen kallas för psykiatriska diagnos manualen (DSM) eller som det också kallas för, collector. Vanligtvis när bristningsgränsen är nådd tar man sig samman och säljer, ger bort eller kastar prylar, men det gör man inte om man har ett sjukligt samlande.En collector samlar maniskt saker huller om buller, i staplar och högar över allt i sin bostad. Att det bunkras saker på ovanliga ställen såsom ugnen eller badkaret, då ringer varningsklockorna. En traumatisk händelse kan utlösa ett sjukligt samlande eller så har personen en psykiatrisk diagnos. En samlare är oftast mycket socialt isolerad. Detta var kort om samlarsaker.